Căn cứ vào khoản 1 điều 3 quyết định số

19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009

thì trường hợp tách thửa tại quận 3

đối với đất ở phải đảm bảo: thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới phải đảm bảo diện tích:

• 80 m2 và chiều rộng mặt tiền

không nhỏ hơn 5m : đối với đất ở chưa có nhà

• 50 m2 và chiều rộng

mặt tiền không nhỏ hơn 4m: đối với đất ở có nhà hiện hữu

Đối với đất nông ng

hiệp: căn cứ khoản 2 điều 3 quyết định số 19/

2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 có quy định thì để được tách thửa phải đáp ứng điều kiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866.222.823
Liên hệ