Tòa án hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nào?

Trong trường hợp nào thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ bị hủy [...]

Làm gì khi mua đất chỉ có giấy tờ viết tay của chủ cũ chết?

Hiện nay, giao dịch mua bán đất đai cần đảm bảo về mặt hình thức [...]

Tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất ở có trước năm 1993

Tranh chấp đất đai cũng là một trong những tranh chấp phổ biến hiện nay. [...]

Quy định pháp luật về việc tách thửa đất?

Đất đai – một lĩnh vực mà nhiều người rất quan tâm đến, bởi tính [...]

Người bán hay người mua phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ?

Người bán hay người mua phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ? Khi thực [...]

Thủ tục hành chính về đất đai gồm những nội dung gì?

Thủ tục hành chính về đất đai gồm những nội dung gì? Thủ tục đất [...]

Thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tòa án

Thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tòa án Trên thực [...]

Điều kiện hoán đổi đất đai giữa hai gia đình 

Điều kiện hoán đổi đất đai giữa hai gia đình Quy trình chi tiết và [...]

Quy định pháp luật về sổ đỏ như thế nào?

Quy định pháp luật về sổ đỏ như thế nào? Sổ đỏ hay bìa đỏ [...]

Mẹ và con cùng đứng tên sổ đỏ được không?

Mẹ và con cùng đứng tên sổ đỏ được không? Việc cấp giấy chứng nhận [...]

0866.222.823
Liên hệ