Người bán hay người mua phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ?

Người bán hay người mua phải làm thủ tục sang tên sổ đỏ? Khi thực [...]

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Pháp luật nước ta đã [...]

Thủ tục làm Sổ đỏ lần đầu trực tiếp

Thủ tục làm Sổ đỏ lần đầu trực tiếp Trách nhiệm và sự phối hợp [...]

Cấp Giấy chứng nhận khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất

    Cấp Giấy chứng nhận khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất [...]

Nhiều chính sách mới về đất đai có hiệu lực từ 1.1.2025

Ảnh hưởng của Luật Đất đai năm 2024 (ảnh minh họa) Nhiều chính sách mới [...]

Những điểm mới trong giải quyết tranh chấp đất đai theo Luật Đất đai 2024

Những điểm mới trong giải quyết tranh chấp đất đai theo Luật Đất đai 2024 [...]

Nhiều loại đất không có giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ

Nhiều loại đất không có giấy tờ sẽ được cấp sổ đỏ Nhiều loại đất [...]

Nhiều chính sách mới về đất đai có hiệu lực từ 1.1.2025

Nhiều chính sách mới về đất đai có hiệu lực từ 1.1.2025 Nhiều chính sách [...]

Cần biết: Tên gọi mới của Sổ đỏ, Sổ hồng từ năm 2025

Cần biết: Tên gọi mới của Sổ đỏ, Sổ hồng từ năm 2025 Tên gọi [...]

15 điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024 mà bạn cần biết

15 điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024 mà bạn cần biết [...]

0866.222.823
Liên hệ