Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Pháp luật nước ta đã [...]

Những điểm mới trong giải quyết tranh chấp đất đai theo Luật Đất đai 2024

Những điểm mới trong giải quyết tranh chấp đất đai theo Luật Đất đai 2024 [...]

15 điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024 mà bạn cần biết

15 điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024 mà bạn cần biết [...]

Kỳ vọng lớn từ Luật Đất đai (sửa đổi)

Kỳ vọng lớn từ Luật Đất đai (sửa đổi) Từ ngày 1/1/2025, các luật quan [...]

Không để xảy ra khoảng trống pháp lý với Luật Đất đai (sửa đổi)

Không để xảy ra khoảng trống pháp lý với Luật Đất đai (sửa đổi) Báo [...]

ĐBQH HOÀNG MINH HIẾU: LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) – ĐÁNH ĐẤU NHIỀU ĐIỂM NHẤN TRONG LỊCH SỬ LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM

ĐBQH HOÀNG MINH HIẾU: LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) – ĐÁNH ĐẤU NHIỀU ĐIỂM NHẤN [...]

Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự [...]

Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự [...]

0866.222.823
Liên hệ