Tòa án hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nào?

Trong trường hợp nào thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ bị hủy [...]

Quy định pháp luật về việc tách thửa đất?

Đất đai – một lĩnh vực mà nhiều người rất quan tâm đến, bởi tính [...]

Thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tòa án

Thẩm quyền hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tòa án Trên thực [...]

Quy định pháp luật về sổ đỏ như thế nào?

Quy định pháp luật về sổ đỏ như thế nào? Sổ đỏ hay bìa đỏ [...]

Mẹ và con cùng đứng tên sổ đỏ được không?

Mẹ và con cùng đứng tên sổ đỏ được không? Việc cấp giấy chứng nhận [...]

0866.222.823
Liên hệ