Trình tự thủ tục và hồ sơ đăng ký bổ sung nhà ở vào trong sổ đỏ

Trình tự thủ tục và hồ sơ đăng ký bổ sung nhà ở vào trong sổ đỏ

Những bước quy trình đăng ký bổ sung nhà ở vào sổ đỏ đang ngày càng trở nên quan trọng, không chỉ đối với chủ nhà mà còn là một phần quan trọng của quản lý tài sản và pháp lý. Việc này không chỉ giúp xác nhận và bảo vệ quyền sở hữu nhà đất mà còn tạo ra sự minh bạch và an ninh pháp lý trong giao dịch bất động sản. Hãy cùng Luật Thái Dương khám phá chi tiết quy trình và ý nghĩa của việc đăng ký bổ sung nhà ở vào trong sổ đỏ.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là một văn bản pháp lý quan trọng, mang đến sự chính xác và xác nhận từ phía Nhà nước về quyền lợi của người sử dụng đất. Được cấp phát bởi cơ quan chức năng, giấy chứng nhận này không chỉ là bằng chứng về quyền sử dụng đất mà còn là bảo đảm về quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác liên quan.

Điều này không chỉ giúp người sử dụng đất có bằng chứng pháp lý về quyền lợi của mình mà còn tạo ra sự minh bạch và an toàn trong giao dịch bất động sản. Chứng nhận này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan, đồng thời góp phần vào việc quản lý và phân phối tài nguyên đất đai một cách công bằng và hiệu quả.

Hồ sơ đăng ký bổ sung nhà ở trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, người sử dụng đất khi làm thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất cần nộp đầy đủ các giấy tờ, tài liệu dưới đây:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;

– Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

– Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);

Sơ đồ hiện trạng tài sản gắn liền với đất là một phần quan trọng trong thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản theo Luật Đất đai năm 2013. Nó mô tả địa điểm, kích thước và hình dạng của các tài sản như nhà, công trình xây dựng. Trong trường hợp giấy tờ sở hữu đã có sơ đồ đúng với hiện trạng, yêu cầu sơ đồ hiện trạng có thể được miễn. Sơ đồ này cùng với giấy tờ khác tạo ra bức tranh chính xác và minh bạch về tình trạng tài sản, hỗ trợ quản lý và xác nhận quyền lợi của người sử dụng đất.

– Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; 

Đây thường là một phần quan trọng của các thủ tục liên quan đến quản lý đất đai và bất động sản. Giấy chứng nhận này thường bao gồm các thông tin chính sau:

 • Thông Tin Người Sử Dụng Đất: Tên, địa chỉ, và các thông tin liên quan của người sử dụng đất.
 • Thông Tin Tài Sản: Mô tả chi tiết về tài sản gắn liền với đất, bao gồm vị trí, kích thước, và đặc điểm chính.
 • Quyền Sở Hữu Mới: Thông tin về quyền sở hữu mới hoặc điều chỉnh quyền sở hữu đã cấp, đảm bảo rằng thông tin này phản ánh chính xác với hiện trạng thực tế.
 • Ngày Cấp và Cơ Quan Cấp: Ngày mà giấy chứng nhận được cấp và cơ quan chính thức thực hiện quy trình cấp chứng nhận.
 • Chữ Ký và Xác Nhận: Chữ ký của cơ quan cấp và các xác nhận liên quan khác.

– Chứng từ xác định nghĩa vụ tài chính; chứng từ liên quan đến trường hợp miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có);

– Văn bản đồng ý của chủ sử dụng đất chấp thuận cho phép xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và văn bản giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chủ sở hữu công trình không đồng thời là chủ sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung nhà ở vào sổ đỏ đã cấp

Theo quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung về tài sản gắn liền với đất theo quy trình sau đây:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định để thực hiện thủ tục đăng ký.

Người yêu cầu có thể chọn giữa việc nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nếu đất ở cấp xã, hoặc có thể nộp trực tiếp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện. Trong trường hợp địa phương chưa có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, người yêu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Đây là các lựa chọn linh hoạt để người yêu cầu có thể chọn tùy thuộc vào địa điểm và tiện ích nhất quán với quy định của địa phương. Quan trọng nhất là đảm bảo rằng hồ sơ được nộp đầy đủ và chính xác để đảm bảo quy trình xử lý diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục đăng ký bổ sung

Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài muốn đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan.

 • Xác nhận tình trạng tài sản gắn liền với đất so với kê khai đăng ký. Trong trường hợp thiếu chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản. Đối với nhà ở và công trình xây dựng, xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, cần phép xây dựng không và tuân thủ quy hoạch. Xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng, nếu chưa có xác nhận từ tổ chức pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc đo đạc bản đồ..
 • Nếu không có bản đồ địa chính, trước đó, Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai để tiến hành trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp.
 • Công bố kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận tình trạng và nguồn gốc sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư có đất trong 15 ngày. Xem xét và giải quyết ý kiến phản ánh, sau đó chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư khi nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, sẽ gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định.

 • Trích lục bản đồ địa chính hoặc kiểm tra đo địa chính thửa đất ở những vùng chưa có bản đồ địa chính, hoặc đã có nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi. Hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp.
 • Thực hiện dự án đầu tư, tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, khi sơ đồ tài sản gắn liền với đất của họ chưa có xác nhận từ tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc đo đạc bản đồ, sẽ được kiểm tra và xác nhận.
 • Xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết, kiểm tra hồ sơ đăng ký, và xác nhận đủ hay không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đơn đăng ký.
 • Trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, họ sẽ gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó. Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất sẽ phải trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc

Luật Thái Dương cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc và tìm hiểu về chủ đề đăng ký bổ sung nhà ở vào sổ đỏ. Hy vọng rằng thông tin đã mang lại giá trị cho bạn. Nếu có thêm câu hỏi hoặc nhu cầu tìm hiểu về các vấn đề khác, đừng ngần ngại liên hệ. Cảm ơn và chúc bạn một ngày tốt lành!

LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT THÁI DƯƠNG

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866.222.823
Liên hệ