Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được phép cấp sổ đỏ

Điều 105 Luật đất đai 2013 đã phân ra hai cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất:

  • Đối với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp sổ là Ủy ban nhân dân Tỉnh.

=> Ngoài ra, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  • Bên cạnh đó, đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam sẽ do Ủy ban nhân dân cấp Huyện chịu trách nhiệm cấp sổ cho người dân. 

Trình tự thủ tục cho việc đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người thực hiện thủ tục chuẩn bị hồ sơ gồm những thành phần sau:

Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như bước 1 yêu cầu, người dân sẽ nộp bộ hồ sơ đó tại cơ quan quản lý địa phương, thường là Bộ phận một cửa của Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai. 

Người dân có thể lựa chọn các hình thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa; Gửi qua đường bưu chính; Nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến. 

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, cơ quan cấp giấy biên nhận và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày, cơ quan tiếp nhận phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ theo quy định của pháp luật. Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1100/QĐ-BKHĐT năm 2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Khi nhận đủ hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện những việc sau:

  • Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
  • Gửi thông tin đến cơ quan thuế để tính và thông báo nghĩa vụ tài chính đối với người thực hiện thủ tục; hoàn thiện hồ sơ gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường để ký cấp Giấy chứng nhận.

Cơ quan tài nguyên và môi trường sau khi nhận đủ hồ sơ sẽ tiến hành thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận; sau khi thẩm định gửi hồ sơ đã giải quyết tới Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để trả kết quả.

Lệ phí đăng ký tài sản trên đất: Do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định đối với từng khu vực.

Bước 4: Trả kết quả

Người thực hiện thủ tục mang theo phiếu hẹn trả kết quả đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để lấy kết quả.

LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT THÁI DƯƠNG

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866.222.823
Liên hệ