Thủ tục làm Sổ đỏ lần đầu trực tiếp

Trách nhiệm và sự phối hợp của các cơ quan trong việc đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng của người dân. Để làm được điều này, việc tiếp nhận, xử lý, tư vấn, đánh giá hồ sơ và cung cấp thông tin trong quá trình quy hoạch không gian là rất quan trọng. Nhưng trên thực tế, có nhiều trường hợp các cơ quan chưa phối hợp chặt chẽ với nhau dẫn đến sai sót, phải dịch tài liệu giữa các cấp, dẫn đến quá trình hòa giải kéo dài, buộc người dân phải qua lại rất nhiều lần

Bước 1. Nộp đơn

Theo Điều 2, 3 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi quy định về nơi xuất trình hồ sơ như sau:

Cách 1: Hộ gia đình, cá nhân gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất nếu cần thiết.

Cách 2: Không trình Ủy ban nhân dân xã

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với những nơi chưa thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với những địa phương đã tổ chức cơ quan một cửa tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thì nộp cho cơ quan một cửa cấp huyện.

Bước 2: Nhận hồ sơ

Trường hợp 1: Nếu thiếu hồ sơ

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì phải thông báo và yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ (trong vòng 03 ngày làm việc).

Trường hợp 2: Nếu hồ sơ đầy đủ

Nếu hồ sơ đầy đủ thì người nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ Biên nhận.

Viết và nộp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp đơn (kể cả ngày hẹn trả kết quả).

Bước 3: Đo kiểm tra trích đo địa chính

Trường hợp chưa có quy hoạch địa chính thì Ủy ban nhân dân thành phố phải thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đo đạc địa chính đối với đất hoặc thẩm tra đo địa chính đối với đất do người sử dụng đất nộp (nếu có).

Nếu bạn gửi đơn đến Văn phòng Đăng ký đất đai thì gửi đến Ủy ban nhân dân xã để xác nhận và công khai kết quả.

Văn phòng đăng ký đất đai thẩm định hồ sơ đăng ký; Xác minh hiện trường khi cần thiết; Xác nhận đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong hồ sơ đăng ký;

Bước 4: Những người phải đáp ứng nghĩa vụ tài chính của mình

Ở bước này chỉ cần lưu ý các vấn đề sau:

Khi nhận được thông báo từ cơ quan thuế, hộ gia đình, cá nhân phải nộp các khoản theo thông báo như: phí cấp giấy chứng nhận, tiền sử dụng đất (nếu có), phí trước bạ, thẩm định hồ sơ (nếu có).

Sau khi hoàn tất thanh toán, lưu giữ các hóa đơn, tài liệu xác nhận việc tuân thủ nghĩa vụ tài chính và xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận.

Lưu ý: Chỉ nhận Giấy chứng nhận khi đã nộp đủ số tiền, trừ trường hợp trừ tiền sử dụng đất.

Bước 5. Trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao Giấy chứng nhận cho người được hưởng hoặc gửi Giấy chứng nhận đến Ủy ban nhân dân xã để giao cho hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thủ tục làm Sổ đỏ lần đầu online

Sự thiếu đồng bộ, ổn định, thống nhất của các chính sách pháp luật thời gian qua đã dẫn đến nhiều sai sót trong thực hiện pháp luật đất đai nói chung và trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một số quy định liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa phù hợp với thực tế, chưa khuyến khích người sử dụng đất đăng ký đất đai theo quy định. Ngày nay, thủ tục đã trở nên đơn giản hơn và có thể thực hiện trực tuyến.

Căn cứ Tiểu mục 1 Mục I Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 1085/QĐ-BTNMT năm 2023 hướng dẫn thủ tục đăng ký cấp lần đầu sổ đỏ trên môi trường điện tử như sau:

Bước 1: Người dân nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ có trách nhiệm thực hiện trình tự, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; Trường hợp cần xác minh, xác minh, làm rõ hoặc vì lý do khác mà kết quả giải quyết hồ sơ không được trả về theo quy định trong thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. hồ sơ và giải quyết Quyết định thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng Dịch vụ công hoặc bằng tin nhắn SMS tới người nộp đơn, trong đó nêu rõ lý do.

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng Dịch vụ công.

Bước 3: Gửi kết quả về nhà

Kết quả thủ tục hành chính được trả cho tổ chức tiếp nhận hồ sơ hoặc qua đường bưu điện hoặc đến địa điểm theo quy định trong trường hợp đã nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính. Thủ tục đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất.

LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT THÁI DƯƠNG

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatsudatdaivietnam.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866.222.823
Liên hệ