Thủ tục đính chính thay đổi thông tin sai trên sổ đỏ

Thủ tục đính chính thay đổi thông tin sai trên sổ đỏ

Trên thực tế bắt gặp không ít những thông tin trong sổ đỏ bị nhầm lẫn hoặc sai sót chẳng hạn như sai thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân về nhân thân , địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó. Dù là bất cứ nguyên nhân gì để tránh ảnh hưởng tới quyền sử dụng đất và quyền lợi của mình thì người sử dụng đất cần làm thủ tục đính chính thông tin sai trên sổ đỏ

Các trường hợp phải đính chính trên sổ đỏ

Đính chính sổ đỏ là việc sửa lại thông tin bị sai sót trên sổ đỏ việc sai sót này có thể là về các thông tin của chủ sở hữu hoặc là các thông tin đối với thửa đất. Pháp luật quy định về các trường hợp thực hiện đính chính sổ đỏ tại khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 như sau

Thứ nhất, sai sót trong thông tin của người sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận:

– Thông tin về tên gọi, giấy tờ của pháp nhân, hoặc tên gọi, giấy tờ nhân thân của người sử dụng đất.

 – Địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (địa chỉ này thường là địa chỉ nơi thường trú ghi trên sổ hộ khẩu).

Thứ hai, sai sót về thông tin thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra xác nhận:

– Chênh lệch giữa diện tích thực tế sử dụng và diện tích trong sổ được cấp

– Có sự khác biệt về mốc giới đất, về tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Nếu thuộc một trong các trường hợp như trên, người sử dụng đất có thể thực hiện thủ tục đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thủ tục đính chính thông tin sai trên sổ đỏ

Hồ sơ đính chính sổ đỏ khi bị sai thông tin

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ đã cấp gồm có:

– Đơn đề nghị đính chính sổ đỏ đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.

– Bản gốc giấy chứng nhận sổ đỏ đã cấp.

Trình tự thủ tục cấp sổ đỏ khi bị sai thông tin

Trình tự đính chính sổ đỏ khi bị sai thông tin được quy định và hướng dẫn tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

– Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp sổ đỏ đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.

Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện sổ đỏ đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

– Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

+ Kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào sổ đỏ đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Lưu ý: Trong trường hợp đính chính mà người được cấp sổ đỏ có yêu cầu cấp đổi sang sổ đỏ mới thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp sổ đỏ mới.

Thời hạn thực hiện thủ tục đính chính

Thời gian thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ không quá 10 ngày

– Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

– Không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật;

– Không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;

– Không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

– Thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính về đất đai do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không quá tổng thời gian thực hiện các thủ tục đó theo các quy định trên.

(Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP)

LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT THÁI DƯƠNG

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866.222.823
Liên hệ