Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Thời gian vừa qua nhu cầu chuyển đổi từ một số loại đất như đất ruộng, đất hoa màu,… sang đất ở của người dân có xu hướng gia tăng. Quá trình chuyển này ngoài liên quan chặt chẽ đến những quy định về pháp luật đất đai, còn liên quan đến một số điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nhất định. Bài viết “Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở?” này giúp bạn hiểu rõ thêm về các bước thực hiện, giấy tờ cần thiết và những quy định quan trọng liên quan đến quá trình chuyển đổi này. 

Đất nông nghiệp là loại đất gì?

Đất nông nghiệp được hiểu là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và mục đích bảo vệ, phát triển rừng. Căn cứ Điều 10 Luật đất đai 2013, nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

– Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.

– Đất trồng cây lâu năm.

– Đất rừng sản xuất.

– Đất rừng phòng hộ.

– Đất rừng đặc dụng.

– Đất nuôi trồng thủy sản.

– Đất làm muối.

– Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.

Do đó, pháp luật quy định rõ đất đất ruộng, đất hoa màu là loại đất nông nghiệp, còn đất ở là loại đất phi nông nghiệp (thường gọi là đất thổ cư). Như vậy, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ruộng, đất hoa màu sang đất ở thuộc trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. 

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở 

Thứ nhất, việc chuyển đổi phải có sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở là một trong những trường hợp cần phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 và Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013.

Thứ hai, phải đảm bảo các điều kiện nhất định theo quy định pháp luật đất đai.

Căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải đảm bảo: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất…theo quy định tại Điều 52 Luật đất đai 2013.

Ngoài ra, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng khi thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên sang đất ở.

Thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

Căn cứ Điều 59 Luật đất đai 2013, thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đối với tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương) quyết định, còn đối với cá nhân, hộ gia đình là do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. 

Trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở

Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở được tiến hành theo quy định của Luật đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai 2013. Cụ thể: 

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Theo Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 2. Nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ:

Cách 1: Nộp tại Bộ phận một cửa (cấp huyện) đối với địa phương đã thành lập bộ phận này.

Cách 2: Nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường (cấp huyện).

– Khi tiếp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian không quá 03 ngày làm việc

Bước 3. Xử lý, giải quyết yêu cầu

– Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 

  • Thẩm tra hồ sơ; 
  • Xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
  • Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. 

– Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Bước 4. Trả kết quả

Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Thời gian giải quyết: được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định theo điểm b Khoản 1 và Khoản 4 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai. 

Cụ thể, không quá 15 ngày; còn đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế  –  xã hội khó khăn thì không quá 25 ngày. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định trong thời gian không quá 03 ngày làm việc.

LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT THÁI DƯƠNG

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866.222.823
Liên hệ