Hồ sơ cấp sổ đỏ (ảnh minh họa)

Theo quy định sẽ không có cấp sổ đỏ lần hai, lần ba mà chỉ có duy nhất cấp lần đầu… bởi vì: Mỗi lô đất sẽ được cấp sổ đỏ, khi được cấp thì người sử dụng đất sẽ xác lập quyền sử dụng đất của mình. Trường hợp người này chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác dưới các hình thức như chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế… thì sẽ thực hiện thủ tục đăng ký biến động mà không cần phải làm thủ tục cấp sổ đỏ.

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ lần đầu

Người sử dụng đất đã đăng ký đất đai và cần cấp Giấy chứng nhận chỉ cần xin cấp Giấy chứng nhận theo mẫu. Hồ sơ nộp khi làm thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và bất động sản khác (thực tế thường gọi là sổ đỏ) bao gồm:

 • Đơn đăng ký cấp sổ đỏ theo mẫu;
 • Một trong những loại hồ sơ được quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.
 • Một trong những văn bản quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng phải có sơ đồ nhà, công trình xây dựng (trừ trường hợp giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng đã có phương án phù hợp với quy định). hiện trạng nhà ở và công trình kiến trúc).

 • Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo có sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo mẫu.
 • Tài liệu tuân thủ tài chính; Các giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất (nếu có).
 • Đối với các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng địa hình vào mục đích quốc phòng, an ninh phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân sự hoặc vị trí công trình; bản sao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch lãnh thổ vì mục đích quốc phòng, an ninh tại các khu quân sự, tại các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mang tên đơn vị đề nghị cấp sổ đỏ.
 • Khi đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với đất liền kề phải có hợp đồng bằng văn bản hoặc thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với đất liền kề, kèm theo bản vẽ phác. diện tích đất mà người sử dụng đất liền kề bị hạn chế quyền sử dụng.

Hồ sơ đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ đỏ

Trong trường hợp đất sử dụng đất được chứng nhận và có tài sản mới, tài sản bổ sung có thể được đăng ký để đảm bảo quyền đối với tài sản của bạn. Hồ sơ nộp sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký và cấp sổ đỏ lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất; Các giấy tờ bổ sung liên quan đến quyền sử dụng đất của người sử dụng đất đã được cấp sổ đỏ bao gồm:

 • Đơn đăng ký cấp sổ đỏ theo mẫu;
 • Một trong các văn bản quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất nông nghiệp mà chủ đầu tư không có một trong các giấy tờ quy định tại Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hoặc chủ đầu tư được miễn giấy phép xây dựng thì dự án chủ đầu tư phải nộp hồ sơ thiết kế xây dựng công trình này theo quy định của Luật Xây dựng. Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi mẫu phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản này theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 70 Nghị định 43/2014/ NĐ-CP cũng như các hồ sơ thiết kế xây dựng của dự án.

 • Sơ đồ tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ di sản phù hợp với hiện trạng).
 • Sổ đỏ cấp trong trường hợp cấp thêm giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
 • Tài liệu tuân thủ tài chính; Các giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính đối với tài sản gắn liền với đất (nếu có).
 • Văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý xây dựng dự án đã được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với người sử dụng đất. trong trường hợp chủ dự án không đồng thời là người sử dụng đất.

LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT THÁI DƯƠNG

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatsudatdaivietnam.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866.222.823
Liên hệ