Đo đạc đất đai khi chuyển nhượng có bắt buộc không?

 

Đo đạc đất đai khi chuyển nhượng có bắt buộc không?

Khi tiến hành một số thủ tục liên quan đến đất như chuyển nhượng, tách thửa đất, hợp thửa đất,… thì việc đo đạc đất đai đóng vai trò quan trọng để xác định chính xác diện tích và tình trạng thừa đất mà người sử dụng đất đang có nhu cầu tác động đến. Tuy nhiên, liệu có yêu cầu thực hiện thủ tục đo đạc đất đai trước khi thực hiện mọi thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất không, đó là một câu hỏi mà nhiều người thường gặp. 

Bài viết dưới đây sẽ đưa ra những thông tin chi tiết và rõ ràng về vấn đề này, giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình và quy định cụ thể trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đất. Luật Thái Dương FDI Hà Nội sẽ chia sẻ thông tin có thẩm quyền để đảm bảo bạn có cái nhìn toàn diện và chính xác về việc cần hay không cần thực hiện thủ tục đo đạc đất đai trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thế nào là đo đạc đất đai?

Để đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã ban hành nhiều quy định chi tiết, áp dụng cho từng trường hợp cụ thể liên quan đến việc đo đạc lại đất đai.

Việc đo đạc đất đai được hiểu là quá trình sử dụng các thiết bị kỹ thuật để xác định diện tích thửa đất, đồng thời xác định rõ ranh giới và mốc giới của nó. Hành động này nhằm hỗ trợ công tác quản lý hành chính nhà nước về đất đai, cũng như giúp người sử dụng đất thực hiện các thủ tục hành chính.

Đo đạc đất đai, trong bản chất, là nhiệm vụ tập trung vào việc xác định vị trí chính xác của mốc giới, ranh giới, và diện tích của các lô, thửa đất cụ thể. Quá trình này đóng vai trò quan trọng như một bước quan trọng để đảm bảo chính xác trong việc xác định các vị trí trên bản đồ. Mục đích chính của việc này là phục vụ cho công tác quản lý đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các trường hợp đo đạc khi chuyển nhượng đất

Đo đạc đất khi chuyển nhượng một phần thửa đất

Theo Khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

Như vậy, khi chuyển nhượng một phần thửa đất, hai bên mua bán có thể thỏa thuận về mức giá nhưng về diện tích thì cần phải đo đạc theo quy định của pháp luật, nếu không sẽ không thể thực hiện làm sổ đỏ. 

Đo đạc lại khi sang sổ đỏ toàn bộ thửa đất

Tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP không đặt ra yêu cầu bắt buộc về việc đo đạc lại khi chuyển nhượng cả mảnh đất, cho phép người mua và người bán tự quyết định có thực hiện thủ tục này hay không. 

Tuy nhiên, trong tình huống nhiều trường hợp diện tích đất có thay đổi do những yếu tố khách quan, để đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên tham gia giao dịch, việc yêu cầu và thực hiện đo đạc lại mảnh đất trước khi hoàn tất giao dịch được xem xét là một quyết định sáng tạo và có lợi.

Đo đạc lại nếu diện tích đất thay đổi khi sang tên sổ đỏ

Căn cứ khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013, Các trường hợp diện tích thay đổi và ảnh hưởng đến giao dịch chuyển nhượng đất được quy định:

 • Trường hợp sự chênh lệch giữa số liệu đo đạc thực tế và số liệu ghi trên giấy tờ, như quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc sổ đỏ đã cấp, trong đó ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ liên quan đến sổ đỏ, và không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề. Trong trường hợp này, khi cấp hoặc đổi sổ đỏ, diện tích được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Chủ đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nếu có.
 • Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới mảnh đất có thay đổi so với thời điểm thực tế nhiều hơn diện tích trên sổ đỏ, phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) sẽ được xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Điều 99 của Luật này.

Như vậy, có thể thấy không bắt buộc 100% các trường hợp chuyển nhượng phải thực hiện việc đo đạc. 

Các trường hợp cơ quan quản lý đất đai tự quyết định chỉnh lý, bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính 

Theo quy định pháp luật thì có một số trường hợp cơ quan quản lý đất đai sẽ tự quyết định việc chỉnh lý, bổ sung về thông tin của các địa danh, địa vật định hướng và các thông tin thuộc tính khác. Cụ thể quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT gồm:

 • Xuất hiện mảnh đất và các đối tượng chiếm đất mới (trừ các đối tượng là công trình, xây dựng và tài sản trên đất);
 • Thay đổi ranh giới thửa đất và các đối tượng chiếm đất (trừ các đối tượng là công trình xây dựng và tài sản trên đất);
 • Thay đổi diện tích thửa đất;
 • Thay đổi mục đích sử dụng đất;
 • Thay đổi thông tin về tình trạng pháp lý của thửa đất;
 • Thay đổi về mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp;
 • Thay đổi về điểm tọa độ địa chính và điểm tọa độ quốc gia;
 • Thay đổi về mốc giới và hành lang an toàn công trình;
 • Thay đổi về địa danh và các ghi chú trên bản đồ.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Đất đai năm 2013.
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai.
 • Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính.

Chi tiết liên hệ

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866.222.823
Liên hệ