Điều kiện hoán đổi đất đai giữa hai gia đình

Quy trình chi tiết và yêu cầu pháp lý trong thủ tục hoán đổi đất đai có thể khác nhau tùy theo quy định của từng quốc gia và khu vực. Để thực hiện thủ tục này, rất quan trọng để tham khảo các quy định pháp lý và tìm sự hỗ trợ từ các chuyên gia, luật sư hoặc cơ quan chức năng có liên quan.

Trường hợp dồn điền đổi thửa

  • Tập trung, đổi đất là chính sách được áp dụng đối với đất nông nghiệp nhằm giúp cho hoạt động nông nghiệp diễn ra thuận lợi và hiệu quả. Bởi vì dồn điền đổi thửa có nghĩa là các hộ gia đình, cá nhân có ruộng/thửa nhỏ, manh mún ở nhiều nơi sẽ có cơ hội đổi lấy thửa lớn hơn.
  • Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chuyển đổi đất đai quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013, khi đổi đất để dồn đất, đổi thửa cần lưu ý các điểm sau:
  • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do Nhà nước giao đất, chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp của bên thứ ba chỉ được phép chuyển đổi quyền sử dụng. Đất nông nghiệp cùng xã, huyện, thành phố đối với hộ gia đình khác. và cá nhân để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.
  • Việc chuyển đổi quyền sử dụng đất phải được đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm được cơ quan chức năng ghi vào sổ địa chính.
  • Việc chuyển đổi đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình cũng phải phù hợp với phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất chung của toàn xã, huyện, thành phố (bao gồm cả tiến độ thực hiện chuyển đổi) do Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành. được UBND huyện phê duyệt.

Chuyển đổi không do dồn điền đổi thửa

Giống như việc chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho hoặc các giao dịch đất đai khác, việc chuyển đổi đất đai giữa hai hộ gia đình chỉ được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể sau đây:

Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai năm 2013;

Đất không bị tranh chấp;

Quyền sử dụng đất không bị tịch thu để bảo đảm thi hành án;

Trong thời gian sử dụng đất.

Việc chuyển đổi quyền sử dụng đất phải được đăng ký với cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ khi đăng ký vào sổ địa chính.

Ngoài ra, trong trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, chỉ có hai hộ gia đình trong cùng một xã, phường, thành phố mới được đổi đất giữa họ.

Quy định về hoán đổi vị trí đất ở năm 2024

Thủ tục đổi đất giữa hai hộ gia đình hay còn gọi là thủ tục chuyển đổi đất đai thường được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của mỗi gia đình hoặc để tăng hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Khi mọi thủ tục pháp lý đã hoàn tất và các bên đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu thì quá trình trao đổi đất đai giữa hai hộ được coi là hoàn tất. Hai bên đã chuyển nhượng vị trí lô đất cho nhau theo đúng thỏa thuận và quy định của pháp luật.

Hồ sơ chuyển đổi đất đai

Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu số 04D/DK (ban hành kèm theo Thông tư 09/2021/TT-BTNMT). Đối với trường hợp chuyển đổi không do dồn đất, thừa đất thì phải lập hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09/ĐK.

Giấy chứng nhận được cấp bản gốc. Trường hợp người sử dụng đất thế chấp quyền sử dụng đất cho tổ chức tín dụng thì phải nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất thay cho bản chính Giấy chứng nhận để làm thủ tục cấp mới. Tổng cục Văn phòng Đăng ký đất đai (Văn phòng Đăng ký đất đai) có trách nhiệm thông báo cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp; Xác nhận việc đăng ký thế chấp trên giấy chứng nhận gốc mới. Việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện đồng thời giữa ba bên: Văn phòng Đăng ký đất đai, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng; Người sử dụng đất ký, nhận và giao Giấy chứng nhận mới cho tổ chức tín dụng; Tổ chức tín dụng có trách nhiệm bàn giao Giấy chứng nhận đã thế chấp cũ cho Ban Giám đốc Văn phòng Đăng ký để quản lý.

Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

Dự án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của UBND thị trấn đã được UBND huyện phê duyệt;

Biên bản bàn giao, nhận đất theo phương án “tập hợp, đổi đất” (nếu có).

Thủ tục chuyển đổi đất đai giữa họ

Trường hợp các hộ đổi đất cho nhau để thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa thì trình tự chuyển đổi như sau:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp đồng ý bằng văn bản về việc chuyển đổi.

Bước 2: UBND xã lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp chung cho toàn xã, huyện, thành phố (bao gồm tiến độ thực hiện) gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3: Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm tra phương án, trình UBND huyện phê duyệt và giao cho UBND thị trấn tổ chức chuyển đổi theo phương án đã được phê duyệt.

Bước 4: Người sử dụng đất nộp hồ sơ chỉnh lý sổ sách đến Văn phòng đăng ký đất đai Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 5: Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện công việc theo đúng thẩm quyền và trả kết quả cho người sử dụng đất.

LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT THÁI DƯƠNG

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatsudatdaivietnam.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866.222.823
Liên hệ