Trao đổi đất đai là hình thức chuyển đổi quyền sử dụng đất, trong đó các cá nhân, tổ chức trong cùng một đô thị, khu phố, thành phố có nhu cầu trao đổi đất nông nghiệp với nhau. Hai phần vừa là bộ chuyển đổi vừa là bộ trao đổi. Chuyển đổi.

     Trường hợp có chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất thì một bên có nghĩa vụ thanh toán cho bên kia phần giá trị chênh lệch theo thỏa thuận, trừ trường hợp trao đổi theo chiều ngang.

     Đối tượng trao đổi đất đai là đất nông nghiệp nằm trên cùng một xã, huyện, thành phố giữa hộ gia đình và cá nhân. Riêng đối với đất phi nông nghiệp không được đổi đất: hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu phải cho hoặc chuyển nhượng cho nhau.

     Mục đích của việc trao đổi đất đai là để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

     Theo khoản 1 Điều 168, khoản 1 Điều 188 và Điều 190 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp có nhu cầu thực hiện quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có Giấy chứng nhận, riêng đối với đất nông nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê đất thì được thực hiện các quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất.
  • Đất chuyển đổi không có tranh chấp.
  • Quyền sử dụng đất bị chuyển đổi không bị thu giữ và thi hành án để bảo đảm thi hành án.
  • Luôn ở trong bối cảnh sử dụng đất.

Hồ sơ, thủ tục đổi đất nông nghiệp cho nhau

     Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhau là hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hai bên có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhau. Khi đổi đất nông nghiệp, hai bên sẽ ký hợp đồng và phải hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để cơ quan nhà nước đăng ký vào sổ địa chính.

     Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, hồ sơ chuyển đổi đất thực cho nhau được nộp chung cho hộ gia đình, cá nhân bao gồm:

     Đơn đăng ký theo mẫu số 04D/ĐK đối với từng hộ gia đình, cá nhân.

     Sổ hồng, sổ đỏ hoặc bản sao hợp đồng thế chấp đất trong trường hợp thế chấp đất tại tổ chức tín dụng.

     Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

     Đề án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của UBND xã (xã, huyện, thành phố) đã được UBND huyện phê duyệt.

     Biên bản giao nhận đất theo phương án “nhóm, đổi thửa” (nếu có).

     Hồ sơ chuyển đổi không phù hợp với trường hợp “hợp nhất, đổi đất”

     Hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp không bị ảnh hưởng trong trường hợp “hợp nhất, đổi đất” bao gồm:

     Đơn đăng ký theo mẫu số 09/ĐK.

     Hồ sơ phải ghi rõ tổng diện tích được chuyển đổi tại điểm 4 mục I Mẫu số 09/ĐK (Lý do thay đổi) như sau: “Chuyển sang nhận…m2 đất; Tổng diện tích đất nông nghiệp sử dụng do chuyển quyền sử dụng đất và đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 01/7/2007 đến trước ngày 01/7/2014 là… m2 và từ ngày 01/7/2014 đến nay là. .. m2 (ghi rõ diện tích được hưởng quyền chuyển nhượng tùy theo từng loại đất, từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)”;

     Hợp đồng, hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất (không cần công chứng, chứng thực).

     Sổ đỏ và sổ hồng nguyên bản.

Trình tự, điều kiện chuyển đổi đất nông nghiệp

Bước 1: Nộp đơn

Cách 1: Trình UBND xã nơi chuyển đổi đất nếu cần thiết

Cách 2: Không trình UBND xã khi cần chuyển đổi đất

Các địa phương đã thực hiện dịch vụ một cửa phải gửi hồ sơ đến dịch vụ một cửa cấp huyện.

Những địa phương chưa thực hiện cơ chế một cửa liên thông phải nộp trực tiếp cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất chuyển đổi hoặc nộp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. . .cấp huyện nếu không có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Nhận hồ sơ

Bước 3: Giải quyết yêu cầu

Bước 4: Trả kết quả

Công ty Luật TNHH Thái Dương FDI Hà Nội – Trao uy tín, Nhận niềm tin!

Quý khách có nhu cầu cần được tư vấn pháp luật hay sử dụng dịch vụ luật sư của Luật Thái Dương FDI Hà Nội, hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0932.898.666 / 0866.222.823 để được tư vấn pháp luật nhanh chóng, kịp thời!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866.222.823
Liên hệ