Chuyển từ đất trồng rừng sản xuất sang xây dựng chuồng trại thì có phải xin phép Ủy ban nhân dân xã không? (ảnh minh họa)

Cho tôi hỏi làm chuồng trại nuôi gà trên đất trồng rừng sản xuất có phải xin phép Ủy ban nhân dân xã không? Nếu chuyển từ đất trồng rừng sản xuất sang xây dựng chuồng trại thì phải nộp hồ sơ đến đâu? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.

Đất rừng sản xuất được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 135 Luật Đất đai 2013 quy định về đất rừng sản xuất như sau:

– Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho tổ chức quản lý rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

– Nhà nước giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định sau đây:

+ Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo hạn mức quy định tại điểm b khoản 3 Điều 129 của Luật này để sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp. Đối với diện tích đất rừng sản xuất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng vượt hạn mức thì phải chuyển sang thuê đất;

+ Cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư trồng rừng;

+ Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì được sử dụng diện tích đất chưa có rừng để trồng rừng hoặc trồng cây lâu năm.

– Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất rừng sản xuất được kết hợp kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái – môi trường dưới tán rừng.

– Đất rừng sản xuất tập trung ở những nơi xa khu dân cư không thể giao trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thì được Nhà nước giao cho tổ chức để bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Chuyển từ đất trồng rừng sản xuất sang xây dựng chuồng trại có phải xin phép UBND xã không?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 theo đó việc phân loại đất được xác định như sau:

“Điều 10. Phân loại đất

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

c) Đất rừng sản xuất;

h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.”
Như vậy đất trồng rừng sản xuất và đất sử dụng để xây dựng chuồng trại đều được xếp vào nhóm đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định về mục đích sử dụng đất thì:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;”
Như vậy, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất xây dựng chuồng trại thuộc trường hợp chuyển từ đất rừng sản xuất vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp nên phải làm hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Về thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì theo điểm a khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013 có quy định như sau:

“Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định.”

Như vậy, theo quy định này thì chuyển từ đất rừng sản xuất sang đất xây dựng chuồng trại thuộc trường hợp phải xin phải chuyển mục đích sử dụng đất nên thẩm quyền cho phép chuyển mục đích thuộc về UBND huyện không phải thuộc thẩm quyền của UBND xã.

Nộp hồ sơ chuyển từ đất trồng rừng sản xuất sang xây dựng chuồng trại tại đâu?

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP) quy định về nơi nộp hồ sơ như sau:

“Điều 60. Nộp hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đất đai :

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

b) Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật đất đai.”

Theo đó, hồ sơ chuyển từ đất trồng rừng sản xuất sang xây dựng chuồng trại được nộp tại Phòng tài nguyên và môi trường.
Như vậy, bạn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất xây dựng chuồng trại phải làm thủ tục xin phép UBND huyện, tại Phòng tài nguyên và môi trường.

 

Chi tiết xin liên hệ:
Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội
Điện thoại: 0866 222 823
Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com
Website: https://luatthaiduonghanoi.com
Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi
Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866.222.823
Liên hệ