Chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa có sổ đỏ được không?

Chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa có sổ đỏ được không? (ảnh minh họa)

Câu hỏi: “Tôi mới mua một mảnh đất ruộng có giấy chuyển nhượng viết tay nhưng chưa có sổ đỏ, bây giờ tôi có nhu cầu dùng mảnh đất ruộng đó để xây dựng nhà ở. Theo tìm hiểu tôi biết mảnh đất ruộng của tôi cần phải chuyển mục đích sử dụng đất trước khi làm nhà ở trên đó. Vậy nếu tôi không có sổ đỏ thì có thể làm hay không?” Ông Nguyễn Văn A hỏi.

Chuyển mục đích sử dụng đất cần những giấy tờ gì?

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động đất đai với hồ sơ cần chuẩn bị gồm:

  •  Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09 ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Như vậy, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp nào thì cũng đều yêu cầu phải có giấy chứng (sổ đỏ,…). Do đó, trường hợp không có giấy chứng nhận thì người sử dụng đất sẽ không được phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Điều kiện được chuyển mục đích sử dụng đất

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Căn cứ khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

– Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.

– Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.

– Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

– Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Như vậy, với các trường hợp này người sử dụng đất khi có nhu cầu sử dụng đất với mục đích khác như xây nhà ở trên đất ruộng,… thì cần phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật nếu tự ý chuyển mục đích sử dụng sẽ bị xử lý hành vi vi phạm. 

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất  không phải xin phép

Căn cứ theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất mà không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà chỉ cần thực hiện duy nhất một thủ tục là đăng ký biến động tại cơ quan đăng ký đất đai bao gồm:

– Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm.

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm.

– Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm.

– Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

– Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Đối với những trường hợp này, người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất chỉ cần làm đăng ký biến động đất đai không cần phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. 

Căn cứ pháp lý

  • Luật Đất đai năm 2013.
  • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 
  • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ địa chính.
  • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
  • Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
  • Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 về hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai và sửa đổi thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chi tiết liên hệ

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatsudatdaivietnam.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866.222.823
Liên hệ