Cần biết: Tên gọi mới của Sổ đỏ, Sổ hồng từ năm 2025

Tên gọi mới của Sổ đỏ, Sổ hồng từ năm 2025

Đây cũng là một trong rất nhiều điểm mới của Luật Đất đai 2024 vừa được Quốc hội thông qua. Cụ thể, tên gọi được quy định trong Luật Đất đai 2024 của Sổ đỏ, Sổ hồng là gì? Cùng theo dõi bài viết ngay sau đây.

Tên gọi mới của Sổ đỏ, Sổ hồng từ năm 2025

Từ ngày 01/01/2025, khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, Sổ đỏ, Sổ hồng sẽ có tên gọi theo quy định  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Sổ đỏ và Sổ hồng đều là những thuật ngữ không được công nhận trong các văn bản pháp luật. Đây chỉ là cách gọi thông dụng của người dân dựa trên màu sắc của các loại giấy tờ xác nhận về quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở. Trong đó:

– Sổ đỏ được sử dụng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Sổ hồng được sử dụng để gọi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở/Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở/Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Tuy nhiên, Nghị định 88/2009/NĐ-CP chỉ quy định một loại Giấy chứng nhận chung (đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở/công trình) là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Mẫu Giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được in trên giấy có nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen từ ngày 10/12/2009 (theo Thông tư 17/2009/TT-BTNMT).

Như vậy, sau ngày 10/12/2009, không cấp Sổ đỏ và Sổ hồng mẫu cũ của Bộ Xây dựng mà cấp Sổ hồng mẫu mới của Bộ Tài nguyên môi trường để xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.

Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

“3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

Tức là, từ ngày 19/10/2009 (thời điểm ban hành Nghị định 88/2009) đến nay, Sổ đỏ, Sổ hồng có tên gọi chính xác là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tuy nhiên, khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

” 21. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.”

Điều này đồng nghĩa với việc, từ ngày 01/01/2025, Sổ đỏ, Sổ hồng sẽ có tên gọi chính xác là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trong đó, tài sản gắn liền với đất bao gồm: Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Kết luận:

Từ ngày 01/01/2025, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được đổi thành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Ghi tên tất cả các thành viên hộ gia đình trên Giấy chứng nhận

Theo khoản 5 Điều 135 Luật Đất đai 2024, nếu thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì cấp 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình được xác định theo thỏa thuận của các thành viên và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vấn đề này.

Trường hợp có nhu cầu ghi tên đại diện hộ gia đình trên Giấy chứng nhận thì chỉ ghi tên người đại diện và trao Giấy chứng nhận cho người đại diện này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866.222.823
Liên hệ