Cách chia thừa kế nhà đất do cha mẹ để lại

Cách chia thừa kế nhà đất do cha mẹ để lại

Nhà đất thường là một trong những tài sản thừa kế quan trọng nhất và phổ biến nhất. Dưới đây là chúng tôi sẽ chia sẻ cách chia thừa kế nhà đất từ cha mẹ để lại, giúp mọi người hiểu hơn về tài sản thừa kế một cách đúng đắn

Chia thừa kế nhà đất theo di chúc

1. Hình thức di chúc

Di chúc có thể được thể hiện thông qua hai hình thức chính: di chúc miệng và di chúc bằng văn bản. Theo Điều 628 của Bộ luật Dân sự năm 2015, di chúc bằng văn bản có thể có các dạng sau đây:

+ Di chúc bằng văn bản không được chứng thực bởi bất kỳ nhân chứng nào.

+ Di chúc bằng văn bản được chứng thực bởi một hoặc nhiều nhân chứng.

+ Di chúc bằng văn bản được công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền.

+ Di chúc bằng văn bản được chứng thực bằng cách khác, như sự chứng nhận của một quan chức cơ quan công quyền.

Cần lưu ý rằng theo Điều 629 của Bộ luật Dân sự 2015, nếu một người đang đối mặt với cái chết và không thể lập di chúc bằng văn bản, thì có thể thể hiện di chúc miệng. Tuy nhiên, sau 03 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng được thể hiện và người lập di chúc vẫn còn sống và đủ năng lực hành vi dân sự, thì di chúc miệng sẽ mặc nhiên bị coi là vô hiệu.

2. Điều kiện để di chúc được coi là hợp pháp

Theo quy định của Điều 630 trong Bộ luật Dân sự 2015, một di chúc sẽ được xem là hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Người lập di chúc phải ở trong tình trạng minh mẫn, tỉnh táo khi lập di chúc, không bị đánh lừa, đe dọa hoặc bị ép buộc.

+ Nội dung của di chúc không vi phạm các quy định cấm của pháp luật, không xâm phạm đạo đức xã hội và hình thức lập di chúc không bị vi phạm quy định của pháp luật.

3. Cách Chia Thừa Kế Nhà Đất Theo Di Chúc

Theo khoản 2 của Điều 626 trong Bộ luật Dân sự 2015, người lập di chúc có quyền quyết định phần di sản được chia cho từng người thừa kế. Nói cách khác, phần di sản nhà đất mà mỗi người thừa kế sẽ nhận phụ thuộc vào nội dung của di chúc, nếu di chúc đó được coi là hợp lệ.

Lưu ý: Người thừa kế không bị phụ thuộc vào nội dung của di chúc.

Theo Điều 644, Khoản 1 trong Bộ luật Dân sự 2015:

1.  Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Tóm lại, con chưa thành niên, cha mẹ, vợ chồng và con thành niên mà không có khả năng lao động của người lập di chúc sẽ được hưởng phần di sản thừa kế bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo quy định của pháp luật, nếu không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó. Quy định này không áp dụng đối với những người từ chối nhận di sản hoặc những người không có quyền hưởng di sản.

Chia thừa kế nhà đất theo pháp luật

1. Khi nào di sản chia theo pháp luật?

Theo quy định tại Khoản 1 của Điều 650 trong Bộ luật Dân sự 2015, nhà đất sẽ được chia theo quy định của pháp luật trong các trường hợp sau đây:

  • Không có di chúc.
  • Di chúc không hợp pháp.
  • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc nhưng không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản; hoặc họ chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc; hoặc cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Ngoài ra, thừa kế theo quy định của pháp luật cũng áp dụng đối với các phần di sản là nhà đất trong các trường hợp sau đây:

  • Phần di sản không được quyết định trong di chúc.
  • Phần di sản liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật.
  • Phần di sản liên quan đến người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc; hoặc liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

2. Người được hưởng thừa kế theo pháp luật

Theo quy định tại Điều 649 và Điều 651 trong Bộ luật Dân sự 2015, người được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật là những người thuộc vào hai nhóm sau đây:

Diện thừa kế: Đây là những người có mối quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng với người để lại di sản.

Lưu ý: Mối quan hệ nuôi dưỡng bao gồm con nuôi, cha nuôi, mẹ nuôi.

Hàng thừa kế:

Khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định hàng thừa kế theo thứ tự sau:

“a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại”

Lưu ý: Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản (theo khoản 3 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015).

3. Chia Thừa Kế Nhà Đất Theo Phần Bằng Nhau

Theo khoản 2 của Điều 651 trong Bộ luật Dân sự 2015:

“Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.”

Do đó, khi nhà đất được chia thừa kế theo quy định của pháp luật, mỗi người thừa kế sẽ nhận được phần di sản bằng nhau.

Tóm lại, phương thức chia thừa kế nhà đất từ bố mẹ để lại bao gồm chia theo di chúc và chia theo quy định của pháp luật, như sau:

+ Trong trường hợp di chúc hợp pháp, phần di sản thừa kế sẽ tuân theo nội dung của di chúc, trừ những người không phụ thuộc vào di chúc.

+ Trong trường hợp nhà đất được chia theo quy định của pháp luật, mỗi người thừa kế sẽ nhận được phần di sản bằng nhau.

LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT THÁI DƯƠNG

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0866.222.823
Liên hệ